Privacybeleid BRASA Beemster

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-12-2022.

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met de besloten vennootschappen Brasa Purmerend B.V., gevestigd te (1441 DA) Purmerend aan de Koemarkt 25 en Brasa Beemster B.V., gevestigd te (1462 MD) Middenbeemster aan de Rijperweg 83, hierna genoemd BRASA Bar & Kitchen.

Arwin Versteyne is de aangewezen contactpersoon van Brasa Purmerend hij is te bereiken via info@brasabarenkitchen.nl.

Annemieke van Wijnen is de aangewezen contactpersoon van Brasa Beemster zij is te bereiken via info@brasabeemster.nl.

BRASA Bar & Kitchen respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. BRASA Bar & Kitchen spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

BRASA Bar & Kitchen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BRASA Bar & Kitchen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRASA Bar & Kitchen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze diensten/producten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen/ leveren;
– Relatiebeheer;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRASA Bar & Kitchen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BRASA Bar & Kitchen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BRASA Bar & Kitchen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoek aan onze website:

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over nieuws op het gebied van events en/of over onze diensten/producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Vanzelfsprekend verstrekken wij dit bestand van ontvangers niet aan derden.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brasa Purmerend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BRASA Bar & Kitchen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BRASA Bar & Kitchen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl.

Contactgegevens Brasa Purmerend:

naam : Arwin Versteyne
adres : Koemarkt 25, 1441 DA
plaats : Purmerend
website : https://www.brasabarenkitchen.nl
email : info@brasabarenkitchen.nl
telefoon : 0299-423815

Contactgegevens Brasa Beemster:

naam : Annemieke van Wijnen
adres : Rijperweg 83, 1462 MD
plaats : Beemster
website : https://www.brasabarenkitchen.nl
email : info@brasabeemster.nl
telefoon : 0299-681440

Boutique Hotel Brasa Beemster

Privacy Statement (January 2023)

Boutique Hotel Brasa Beemster, gevestigd aan Rijperweg 83 1462 MD Middenbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens.

Boutique Hotel Brasa Beemster  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

➢ Voor- en achternaam

➢ Adresgegevens

➢ Telefoonnummer

➢ E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders

of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@hotelbrasa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boutique Hotel Brasa Beemster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

➢ Het afhandelen van uw betaling

➢ U te kunnen benaderen indien noodzakelijk om onze dienstverlening uit te voeren

➢ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boutique Hotel Brasa Beemster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig isom de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van persoonsgegevens van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden Boutique Hotel Brasa Beemster deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boutique Hotel Brasa Beemster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boutique Hotel Brasa Beemster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door

uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt

u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u

gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of

heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

gespecificeerd verzoek naar info@hotelbrasa.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. Boutique Hotel Brasa Beemster zal zo snel mogelijk, maar in

ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Boutique Hotel Brasa Beemster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boutique Hotel Brasa Beemster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact

op via info@hotelbrasa.nl.

Das Boutique Hotel Brasa Beemster mit Sitz an der Rijperweg 83 1462 MD Middenbeemster, ist verantwortlich für die Verarbeitung der in dieser Datenschutzerklärung genannten personenbezogenen Daten.

Persönliche Daten.

Boutique Hotel Brasa Beemster verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen und/oder weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:

➢ Vor- und Nachname

➢ Angaben zur Adresse

➢ Rufnummer

➢ E-Mail Adresse

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten Unsere Website und/oder unser Dienst hat nicht die Absicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre alt sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder ihres Vormunds. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre alt ist. Wir empfehlen daher, die Eltern in die Online-Aktivitäten ihrer Kinder einzubeziehen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir personenbezogene Daten über einen Minderjährigen ohne eine solche Zustimmung gesammelt haben, wenden Sie sich bitte an info@hotelbrasa.nl , und wir werden diese Informationen löschen.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Das Boutique Hotel Brasa Beemster verarbeitet Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke: ➢ Bearbeitung Ihrer Zahlung ➢ Um mit Ihnen in Kontakt treten zu können, falls dies zur Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist ➢ Information über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren Boutique Hotel Brasa Beemster wird Ihre persönlichen Daten nicht länger aufbewahren, als es für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist. Für personenbezogene Daten gilt eine Aufbewahrungsfrist von 1 Jahr. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte Boutique Hotel Brasa Beemster gibt Ihre persönlichen Daten an verschiedene Dritte weiter, wenn dies für die Ausführung des Vertrags und zur Erfüllung einer eventuellen gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen mit den Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, einen Verarbeitungsvertrag ab, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit für Ihre Daten zu gewährleisten. Boutique Hotel Brasa Beemster bleibt für diese Bearbeitung verantwortlich.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden

Boutique Hotel Brasa Beemster verwendet nur technische und funktionelle Cookies. Und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird, wenn Sie diese Website zum ersten Mal besuchen. Die von uns verwendeten Cookies sind für das technische Funktionieren der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und speichern beispielsweise Ihre Präferenzen. Sie ermöglichen es uns auch, unsere Website zu optimieren. Sie können sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internet-Browser so konfigurieren, dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie alle zuvor gespeicherten Informationen über Ihre Browsereinstellungen löschen. Einsehen, Ändern oder Löschen von Daten Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Sie können dies selbst über die persönlichen Einstellungen Ihres Kontos tun. Sie haben auch das Recht, Ihre eventuelle Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie bei uns beantragen können, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder eine andere von Ihnen benannte Organisation weitergeleitet werden. Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht und/oder Ihrem Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen möchten oder sonstige Fragen/Anmerkungen zur Datenverarbeitung haben, senden Sie bitte eine spezifizierte Anfrage an info@hotelbrasa.nl . Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen stammt, bitten wir Sie, dem Antrag eine Kopie Ihres Personalausweises beizufügen. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, den Streifen mit den Zahlen am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Boutique Hotel Brasa Beemster wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Wochen beantworten. Boutique Hotel Brasa Beemster möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der Behörde für personenbezogene Daten, einzureichen. Sie können dies über den folgenden Link tun: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wie wir persönliche Daten schützen

Boutique Hotel Brasa Beemster nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind, oder wenn es Anzeichen für einen Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte über info@hotelbrasa.nl .

Boutique Hotel Brasa Beemster, located at Rijperweg 83 1462 MD Middenbeemster, is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement.

Personal data.

Boutique Hotel Brasa Beemster processes your personal data because you use our services and/or because you provide them to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:

➢ First and last name

➢ Address data

➢ Telephone number

➢ E-mail address

Special and/or sensitive personal data we process

Our website and/or service does not intend to collect data on

website visitors who are under 16 years of age. Unless they have permission from parents

or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend parents to be involved in their children’s online activities in order to avoid

avoid collecting data on children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor, please contact us at

info@hotelbrasa.nl, and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Boutique Hotel Brasa Beemster processes your personal data for the following purposes:

➢ Handling your payment

➢ Contacting you if necessary to carry out our services

➢ Informing you of changes to our services and products

How long we store personal data

Boutique Hotel Brasa Beemster will not retain your personal data for longer than is strictly necessary to fulfil the purposes for which your data is collected. We apply a retention period of personal data of 1 year.

Sharing personal data with third parties Boutique Hotel Brasa Beemster shares your personal data with various third parties if this is necessary to execute the agreement and to comply with any legal obligation. We conclude a processing agreement with companies that process your data on our behalf in order to ensure the same level

of security and confidentiality of your data. Boutique Hotel Brasa Beemster remains responsible for this processing.

Cookies, or similar techniques, that we use

Boutique Hotel Brasa Beemster only uses technical and functional cookies. And

analytical cookies that do not invade your privacy. A cookie is a small

text file that is stored on your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. Computer, tablet or smartphone. The cookies we use are necessary for the

technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the

website works properly and, for example, remember your preferences. Also

allow us to optimise our website. You can opt out of cookies by

setting your internet browser to stop storing cookies. In addition

You can also delete any information previously stored via your browser settings.

delete.

Viewing, correcting or deleting data

You have the right to view, correct or delete your personal data.

You can do this yourself via the personal settings of your account. You also have The right to withdraw your possible consent to data processing or object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can request to transfer the personal data we hold on you in a computer file to you or another organisation named by you. If you exercise your right of objection and/or right to data portability, or have other questions/comments on the data processing, please send a

specified request to info@hotelbrasa.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with

the request. In this copy, please make your passport photo, the strip with numbers

at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) in black. This is to protection of your privacy. Boutique Hotel Brasa Beemster will respond as quickly as possible, but in at least within four weeks, respond to your request.

Boutique Hotel Brasa Beemster would also like to inform you that you have the opportunity to submit a complaint to the national supervisory authority, the Personal Data Authority. You can do so via the following link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons

How we secure personal data

Boutique Hotel Brasa Beemster takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted

disclosure and unauthorised modification. If you have the impression that your

data are not properly secured or there are indications of abuse, please contact

at info@hotelbrasa.nl.